Skin Classic Skin White Skin Black & Whilte Skin Default Adauga la Favorite (In contul carpati.org)
Cautare:

Calendar

Mai 2024
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Iunie 2024
LMMJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Online

Vremea
Varful Bucsoiu
Muntii Bucegi

Parcul National Retezat

Parcul National RetezatREGULAMENTUL PARCULUI NATIONAL RETEZAT


CAPITOLUL I
ÎNFIINȚAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ȘI MANAGEMENTUL PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT - REZERVAȚIE A BIOSFEREI
Art.1.Parcul Național Retezat (PNR), înființat în anul 1935 prin Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 593, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 și prin Legea 5/2000, este arie protejată de interes național și internațional, fiind încadrat, conform clasificării IUCN, în categoria a II-a (Parc Național).

Art.2. Scopul principal pentru care a fost înființat Parcul Național este cel de conservare a diversității biologice. De asemenea se urmărește eliminarea și prevenirea activităților de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum și asigurarea de condiții pentru activitățile educaționale, recreative și de cercetare științifică. Se permit activități tradiționale desfășurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de Administrația Parcului Național Retezat.

Art.3. Parcul Național Retezat a fost declarat Rezervație a Biosferei de către Comitetul MaB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului Internațional de Coordonare a Programului Om-Biosferă, de la Paris din 1979.

Art.4. Limitele Parcului Național Retezat , conform suprafeței stabilite în Legea nr. 5/2000, sunt cele prezentate în anexa la Regulament .

Art.5. Parcul Național Retezat cuprinde următoarele zone funcționale:

Rezervația științifică Gemenele, categoria I-a IUCN (rezervație științifică), zonă de protecție integrală, destinată cercetării științifice, cu suprafața de 1.630 ha;
Zona centrală, categoria II IUCN, cu suprafața de 16.866 ha, zonă de conservare a biodiversității, în care sunt admise turismul controlat, activități de natură educativă și utilizarea pășunilor de către localnici, în condițiile stabilite de prezentul Regulament;
Zona tampon, în care sunt permise activități economice cu respectarea principiilor de utilizare durabilă a resurselor naturale, cu o suprafață de 19.551 ha.

Art.6. Responsabilitatea managementului Parcului Național Retezat revine Administrației Parcului Național Retezat (APNR), subunitate a Direcției Silvice Hunedoara din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor. APNR integrează într-un plan unitar și supraveghează toate activitățile din Parcul Național Retezat, organizează și efectuează activitățile specifice, asigurând o gospodărire unitară a Parcului.

Art.7. Activitățile APNR legate de conservarea biodiversității sunt coordonate și aprobate de Consiliul Științific al Parcului Național Retezat.

Art.8. Participarea factorilor interesați la gospodărirea Parcului se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea și realizarea activităților legate de gospodărirea Parcului Național Retezat.

CAPITOLUL II
ACTIVITĂȚI PERMISE ÎN PARCUL NAȚIONAL RETEZAT
Activitățile de silvicultură, de vânătoare și pescuit


Art.9. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Național Retezat se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a Parcului Național Retezat Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu acordul Academiei Române și cu aprobarea autorităților publice centrale, respectiv a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

Art.10.

Vânătoarea se va organiza și desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996 iar pentru fondurile de vânătoare 57 Râul Mare, 58 Borăscu - Godeanu și 59 Retezat, fonduri care sunt constituite ca rezervații de genofond pentru conservarea marilor carnivore, se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 949/1999 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.
Activitățile privind protecția fondului piscicol, pescuitul și acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 192/19.04.2001.
Faptele ilegale din domeniile vânătorii și pescuitului pot fi constatate și sancționate de personalul APNR și al celorlalte unități silvice cu atribuții în zona Parcului, fiind împuterniciți în acest sens.

Art.11. Acțiunile de îngrijire a vânatului și exercitarea vânătorii, cele de protecția fondului piscicol și de pescuit de pe toată suprafața Parcului se organizează în comun de către personalul de specialitate din ocoalele silvice și APNR.

Art.12. În cazul producerii de fenomene de forță majoră (incendii, calamități, epizootii, focare de infecții etc.) instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înștiințării APNR.

Pășunat


Art.13.

Exploatarea pășunilor alpine este permisă doar pentru animalele persoanelor și comunităților din satele care dețin pășuni în zona Parcului Național Retezat.
Subînchirierea pășunilor către deținători de animale din zona învecinată cu Parcul Național Retezat, alții decât proprietarii pășunilor, se face pe bază de contract încheiat între părți cu aprobarea APNR.

Art.14. Pe teritoriul Parcului Național Retezat activitatea pastorală se desfășoară respectându-se încărcătura de animale conform bonității pajiștilor subalpine și alpine.

Art.15. Pășunatul se supune următoarelor reglementări:

pășunatul este interzis pe teritoriul Rezervației Științifice Gemenele;
pășunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul Parcului Național Retezat;
pășunatul este interzis în complexul glaciar Bucura;
amplasarea de stâne și adăposturi pastorale, adaptate specificului montan și încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNR;
este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor sau a lacurilor alpine;
numărul admis de câini se stabilește prin contractul de pășunat, în funcție de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislația în vigoare (Legea nr. 103/1996 etc). Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverința de vaccinare.
trecerea prin fond forestier și trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.

Art.16. APNR inițiază periodic studii pentru stabilirea capacității de suport a pășunilor pe care le aduce la cunoștință proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.

Art.17. APNR monitorizează activitatea de pășunat în PNR pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei si faunei din Parc si pentru stabilirea unor eventuale restricții in zonele afectate.

Construcții


Art.18. În Parcul Național Retezat există următoarele construcții:

în propritetatea Academiei Române: Casa laborator Gemenele, punctele de observare și control de la Pietrele, Rotunda, Gura Zlata, cabana Rotunda;
în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor: canton silvic Pietrele, canton silvic și cabana Gura Zlata, canton silvic Gura Apei, canton silvic și cabana Rotunda, observator Poiana Pelegii, observator Judele, observator Slăvei, observator Râușor;
în proprietatea S.C Unita: Complexul turistic Pietrele,
în proprietatea Clubului Montan Floarea Reginei: refugiul Gențiana;
refugiile Salvamont Bucura și Condor.

Art.19. Pe teritoriul Parcului este interzisă realizarea de construcții, cu excepția celor de utilitate publică, care vor deservi activități de cercetare sau de administrare și gospodărire a Parcului.

Art.20. Orice fel de construcții noi cu scop științific, adăposturi necesare administrării și gospodăririi parcului sunt admise cu respectarea prevederilor legale și cu avizul Consiliului Științific al APNR.

Art.21. Construirea de cabane/adăposturi turistice în imediata vecinătate a Parcului se va face doar după efectuarea studiului de impact, conform reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra Parcului. Documentațiile se avizează de către Consiliul Științific al PNR.

Cercetare științifică


Art.22. Cercetarea științifică în PNR are ca scop primordial conservarea patrimoniului floristic si faunistic al Munților Retezat. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor și evaluarea gradului lor de periclitare, APNR va asigura monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum și a habitatelor caracteristice și a speciilor indicatoare.

Art.23. APNR stabilește măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, de către om, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafața Parcului.

Art.24. Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul PNR se desfășoară cu avizul APNR, care sprijină logistic, în măsura posibilităților activitatea de cercetare.

Art.25. Activitatea de cercetare în PNR efectuată de către colaboratori externi ai APNR se va desfășura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNR. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra rezultatelor se stabilește prin contract.

Turism, reguli de vizitare


Art.26. În Parcul Național Retezat sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului.

Art.27. Punctele de acces în Parcul Național Retezat sunt la Gura-Zlata, Gura Apei, Rotunda, Râușor, Cârnic, Baleia , Stâna de Râu, Buta, Câmpușel.

Art.28. Accesul în Rezervația Științifică Gemenele este permis doar în baza autorizației eliberate de Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii.

Art.29. Tariful de vizitare se stabilește anual cu aprobarea Direcției Silvice Hunedoara și acordul Consiliului Științific, și se percepe la punctele de acces și control Gura Zlata, Gura Apei, Rotunda, Râușor, Cârnic,Buta, sau pe teritoriul Parcului de către persoane autorizate de APNR. Localnicii provenind din sate care au proprietăți pe raza PNR nu plătesc tariful de intrare în Parc.

Art.30. Vizitarea Parcului Național Retezat este permisă numai pe potecile marcate.

Art.31. Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se face numai, cu aprobarea APNR.

Art.32. Camparea pe teritoriul Parcului Național Retezat se reglementează astfel:

Camparea este permisă: în zona cabanelor Pietrele, Gura-Zlata, Rotunda, Baleia, Buta, Câmpușel, în locurile amenajate de deținătorii de terenuri și la Poiana Pelegii și Stâna de Râu,
În zona centrală a Parcului este permisă camparea în: căldarea Bucurei, lângă refugiul Salvamont,
În regim special, respectiv pentru o singură noapte este permisă camparea în: căldarea lacului Zănoaga, lângă punctul de permanență Salvamont.
Săparea de șanțuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă.

Art.33. Aprinderea focului pe teritoriul Parcului Național Retezat se reglementează astfel:

focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în campările din zonele: Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Poiana Pelegii, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor;
sunt strict interzise adunatul și defrișarea vegetației lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
este interzisă aprinderea focului în golul alpin și în fondul forestier. În locurile de campare din golul alpin sau cele în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea primusului.

Art.34. Regimul deșeurilor pe teritoriul Parcului Național Retezat se reglementează astfel:

este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul Parcului Național Retezat; Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării Parcului. Deșeurile vor fi evacuate în afara Parcului și se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
locurile permise pentru depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activitatea cabanelor sunt: Cârnic, Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Cabana Gura Apei, Cabana Rotunda, Canton silvic Câmpușel, Cabana Buta, Cabana Baleia;
responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor la cabane cu respectarea condițiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini și animale sălbatice, revine gestionarilor cabanelor în cauză;
responsabilitatea evacuării, cel puțin o dată pe lună, a deșeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor revine administratorilor acestora.

Art.35. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapănului și a zâmbrului.

Art.36. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art.37. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop a plantelor, florilor sau a animalelor de orice fel din Parcul Național Retezat.

Art.38. Colectarea de specii de floră și faună se poate face doar cu scop științific și numai cu acordul scris al APNR.

Art.39. Accesul câinilor în PNR este permis doar în condițiile în care câinii sunt ținuți permanent în lesă și cu achitarea tarifului de intrare. Formațiile Salvamont pot utiliza în acțiunile lor câini utilitari.

Art.40. Perturbarea liniștii în Parc este strict interzisă.

Art.41. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art.42. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor, sau a oricărei alte construcții sau amenajări de pe teritoriul Parcului.

Art.43. Folosirea ambarcațiunilor de orice tip pe lacurile alpine, cu excepția celor destinate pentru colectarea de probe pentru cercetări științifice, este interzisă.

Art.44. Scăldatul și utilizarea de detergenți pentru spălare în apele curgătoare și în lacurile alpine sunt interzise.

Art.45. APNR monitorizează turismul pe teritoriul PNR, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei si faunei din Parc și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Serviciul Salvamont


Art.46. Pe teritoriul PNR funcționează formații Salvamont care asigură permanență în puncte fixe, patrulează pe traseele turistice și intervin în caz de accidentare a turiștilor aflați in Masivul Retezat.

Art.47. Punctele de permanență Salvamont în Parcul Național Retezat sunt stabilite la Bucura, Poiana Pelegii, Zănoaga, Râușor, Gențiana și Pietrele.

Art.48. Membrii echipelor Salvamont colaborează cu APNR în acțiunile de pază organizate pe teritoriul Parcului.

Art.49. APNR sprijină logistic echipele Salvamont în cazuri de forță majoră (accidente grave).

Art.50. Competițiile și manifestările cu caracter sportiv se organizează doar cu acordul serviciilor publice Salvamont și cu avizul APNR.

Finanțarea activităților


Art.51. Finanțarea activităților APNR se asigură din fonduri provenite:

din Proiectul "Managementul Conservării Biodiversității", în perioada 2000-2004;
de la Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Hunedoara;
activități proprii;
subvenții, donații, sponsorizări.
CAPITOLUL III
SANCTIUNI

Art.52. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare.

Art.53. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost savârșite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

încălcarea prevederilor art.13, alin.1 se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.13, alin.2 se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.14 se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.15, lit.a și art.33, lit.b se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.15, lit.b se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.15, lit.c se sancționează cu amendă de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.15, lit.d se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.15, lit.e se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.19, art.20 și art.21, se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.28, art.31, art.32, lit.a, b și c, art.41 și art.43 se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.29 și art.30 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei
încălcarea prevederilor art.32, lit.d și art.50 se sancționează cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei
încălcarea prevederilor art.33, lit.a și c și art.40 se sancționează cu amendă de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei
încălcarea prevederilor art.34, lit.a se sancționează cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei
încălcarea prevederilor art.34, lit.c și d se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.200.000 lei
încălcarea prevederilor art.37 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei
încălcarea prevederilor art.40 se sancționează cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei
încălcarea prevederilor art.39 și art.44 se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei
încălcarea prevederilor art.42 se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei

Art.54.

Încălcarea altor prevederi ale Regulamentului se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Sancțiunile stabilte în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Art.55. Prevederile art.53 se completează cu dispozițiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Art.56. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNR. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul își va dovedi identitatea cu legitimații al căror format va fi popularizat în mass-media și pe panourile informative de la intrările în Parc.

Art.57. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute prin Regulament se face de către persoanele împuternicite în acest sens de Consiliul județean Hunedoara.

Art.58. Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNR, cu acordul Consiliului Științific, prin hotărâre a consiliului județean.

Art.59. Anexa prevăzută la art.4 face parte integrantă din prezentul Regulament.Sâmbătă, 24 iulie 2004 - 04:20 
Afisari: 8,738 


Postari similare:

Comentariile membrilor (3)

cavou
cavou

 
1
salut vampirule ca bine le mai stiCarpati.org


Sâmbătă, 20 octombrie 2007 - 22:17  

mariusus
mariusus

 
2
in poiana pelegi nu se mai permite foc de tabara decat la primus mai sunt si alte zone la fel , am fost in octombrie2009


Miercuri, 9 decembrie 2009 - 17:51  

truegenesis
truegenesis

 
3
Vamp, m-ar interesa unde se gaseste aneza aceea prevazuta la art. 4. Multumesc frumos.


Vineri, 3 septembrie 2010 - 16:18  


 
Trebuie sa te autentifici pentru a putea adauga un comentariu

 
0,0587 secunde

Deblocari usi Bucuresti | GetaMap.org | Maps from all over the world | ro | fr | es | de | Calculator distante
ViewWeather.com - A new way to view the weather | nl.ViewWeather.com | sv.ViewWeather.com
Regulament carpati.org
© copyright (2004 - 2024) www.carpati.org